Gebeden voor het Icoon van de Heilige Maagd Maria - Onuitputtelijke kelk

Het pictogram "Onuitputtelijke kelk" wordt toegeschreven aan een van de kerntypen van het beeld van de figuur van de Maagd in de iconografie. Het impliceert het exacte schrijven van het beeld van een biddende moeder van God, wiens armen open en omhoog zijn. Zo'n gebaar wordt als traditioneel beschouwd voor de gebedspose van Oranta.

Naast het centrale beeld van de Heilige Maagd Maria, die haar armen spreidt in een gebaar van voorbede, staat in het midden van het pictogram de Beker van Communie, als een symbool van een onuitputtelijke bron van spirituele vreugde en troost, en de goddelijke baby erin.

Over het algemeen symboliseert het beeld een herinnering aan al diegenen die het nodig hebben dat de onuitputtelijke kelk van Gods bescherming, participatie, bescherming en mededogen voor hen bedoeld is, die nooit opraakt.

De geschiedenis van de wonderbaarlijke kracht van het pictogram en het gebed

Volgens de legende had ooit een man, wegkwijnend van dronkenschap, een droom, waarin een monnik hem beval in de tempel te verschijnen. Een icoon genaamd de Onuitputtelijke Kelk werd in deze kerk bewaard. Buig voor het gezicht van de Maagd Maria die op haar is afgebeeld, en vraag om verlossing van de kwaal.

De dronkaard vervulde niet onmiddellijk het gebod van de dienaar van God en bleef het bittere drinken. Al snel werden zijn benen weggehaald. Bang, verzamelde de boer zich op het pad dat hij op zijn knieën had gedaan, omdat hij niet langer kon lopen.

Lange tijd zocht een man naar het pictogram dat hij nodig had, totdat hij het op een dag in het klooster van Serpoechov vond.

De patiënt deed alles wat een monnik hem in een droom vertelde: buigend voor de Maagd, sprak hij de nodige woorden uit. Oprechtheid en een groot verlangen om te genezen werden gehoord, en de boer raakte de destructieve gewoonte en beenziekte kwijt.

De eerste vermelding van de wonderbaarlijke kracht van het pictogram 'Onuitdrukbare kelk' dateert uit de 19e eeuw.

Gebed

Bidden voor de genezing van de drinker, gericht aan het pictogram, is essentieel en kan wonderen verrichten. Veel vrouwen en moeders die hulp zochten van het heilige gezicht van de Maagd Maria, ontvingen het.

Gelovigen twijfelen absoluut niet aan de wonderbaarlijke kracht van het gebed en zeggen dat het niet alleen in staat is alcoholisten en drugsverslaafden van hun afhankelijkheid te genezen, maar ook hun wereldbeeld te veranderen, verloren spiritualiteit te krijgen, opnieuw herboren te worden en hun reis voort te zetten als een nieuw persoon.

De tekst van het gebed, ontleend aan het gebedenboek:

Oh, barmhartige dame! We nemen nu onze toevlucht tot Uw voorbede, verachten onze gebeden niet, maar horen ons genadig: vrouwen, kinderen, moeders en de ernstige ellende van dronkenschap van de bezetenen, en ter wille van uw moeder - de Kerk van Christus en de redding van hen die wegvallen, broeders en zusters, en ons familielid is genezen .
O barmhartige Moeder van God, raak hun harten aan en herbouw hen spoedig van de val van zondigheid, breng hen tot het redden van onthouding. Lieve uw Zoon, Christus onze God, vergeef ons onze zonden en wend onze genade niet af van onze mensen, maar laat ons ons versterken in soberheid en kuisheid. Accepteer, Heilige Maagd Maria, de gebeden van moeders, voor het vergieten van tranen van hun kinderen, vrouwen, van hun huilende echtgenoten, kinderen, wezen en ellendig, die ten onrechte zijn vertrokken, en wij allemaal, vallen naar Uw icoon. En moge onze roep door uw gebeden op de troon van de Allerhoogste komen. Bedek en bescherm ons tegen sluwe valstrikken en alle machinaties van vijanden helpen ons op het vreselijke uur van onze uittocht om zonder haast beproeving te doorstaan, met Uw gebeden, verlos ons eeuwige veroordeling, moge Gods genade ons voor eeuwig en altijd bedekken. Amen.

Regels voor het bidden

Om te zorgen dat gebed macht heeft, bevelen geestelijken aan het op een bepaalde manier te lezen, met inachtneming van de gevestigde orde.

Korte lijst met wensen:

  • Voordat u het pictogram 'Onuitdrukbare kelk' aanvraagt ​​voor genezing, moet u de post 40 dagen bewaren. Sluit op dit moment alcohol, roken, vleesgerechten, zuivelproducten, boter, eieren, zoetwaren, waaronder dierlijke vetten,
  • minstens twaalf keer moet je de woorden van het gebed uitspreken, verwijzend naar de afbeelding van de Maagd, afgebeeld op het pictogram,
  • u kunt alle zeven dagen per week om hulp en voorbede vragen, ongeacht het tijdstip van de dag: 's nachts,' s morgens, 's middags,' s avonds,
  • Het is ongewenst om te praten over wat u doet. Een beroep op de heiligen is een sacrament en het is noodzakelijk om te zwijgen om negativiteit van mensen te voorkomen, bijvoorbeeld: onnodige gesprekken, roddels, boze ogen, enzovoort,
  • men zou alleen naar de akathist moeten gaan zonder nieuwsgierige blikken. Het is het beste om dit thuis te doen terwijl er niemand is,
  • een gebed wordt uitgesproken terwijl je staat, met een verlichte kerkkaars,
  • voorwaarde: drink dagelijks voor een maaltijd een glas wijwater,
  • men gelooft dat gebed speciale kracht krijgt als het wordt uitgesproken door een alcoholonafhankelijke persoon alleen: echtgenoot, zoon, broer, dochter, moeder, vader, maar op voorwaarde dat dit gebeurt vanuit de grond van het hart met een oprecht verlangen om de ziekte te overwinnen,
  • tegelijkertijd moet een gebed worden opgericht tot de Here God, de christelijke heiligen: de grote martelaar Panteleimon - de genezer en de martelaar Bonifatius.

Hoe vaak om een ​​gebed te lezen?

Hoe vaker de oproep tot hulp bij genezing wordt uitgesproken, hoe beter.

Je moet dagelijks bidden, de regels naleven en niet rekenen op een snel resultaat. Wie, hoeveel kan: 20, 30, 40 en meer keer.

Volgens priesters en mensen die dit moeilijke pad zijn gepasseerd, is het belangrijkste hier geduld, doorzettingsvermogen en geloof in genezing. Als plotseling de hoop op een positief resultaat verdwijnt of de krachten de vraagsteller verlaten, moet je, nadat je de wil hebt verzameld, de inspanning verdubbelen en het aantal herhalingen van het gebed vergroten. Vaak zal een pleidooi voor bevrijding van een ernstige ziekte worden gehoord en zal redding komen.

Het bevel om een ​​moleben te dienen

Na een herhaalde opdracht in een droom om naar Serpoechov te gaan en daar een moleben te dienen voor het pictogram van de Onuitputtelijke Kelk in de kloosterkerk, heeft deze gehandicapte persoon (vanwege zijn constante dronkenschap, zijn benen weggehaald) met moeite, maar deze reis gemaakt. Maar in het klooster begrepen ze eerst niet waar ze het over hadden? En pas toen, in een van de gangpaden, werd een weinig bekende afbeelding van de Maagd gevonden, op de achterkant waarvan stond: "Onuitputtelijke kelk".

Troparion, stem 4

naar het goddelijke en prachtige beeld van de Allerheiligste Moeder van God,

Trouwe harten drinken

hemelse onuitputtelijke kelk van Zijn genade

en mensen die trouw zijn en wonderen tonen.

We zien en horen al spiritueel vieren en warm roepen:

genees onze kwalen en passies

onder gebed Uw Zoon, Christus onze God, red onze zielen.

Het wegwerken van de kwaal van dronkenschap

Na de dienst ontving de soldaat lichamelijke gezondheid van hem en raakte de dronkenschap kwijt. Dit werd bekend, waarna zoveel orthodoxe Russische mensen zoals hij, die aan dezelfde lichamelijke en geestelijke ziekte leden, zich naar dit pictogram begonnen te begeven. Waaruit een echte bron van genezing is verstreken voor iedereen die geobsedeerd is door deze ziekte.

Het lot van het icoon tijdens de jaren van het atheïsme

In de jaren van de communistisch-atheïstische tijden is het lot van dit pictogram onbekend. Er wordt aangenomen dat haar lijsten werden verbrand aan het einde van St. Sint-Nicolaaskathedraal. Er is echter een gerucht dat na de "onteigening", of liever gezegd, de diefstal van kerkelijke waarden door de atheïsten, deze ongeletterde onzin, zeggen ze, met de volgende manier van hun "implementatie" kwam.

Vers van de 50e psalm, stem 6

Vandaag, de Vrouwe, wordt het wonderbaarlijke pictogram verheerlijkt,

vandaag terug te keren naar gebed voor haar van overal verzamelen

vandaag en ongeloof gedachten van berouw oplichten,

Hemelse krachten verheugen zich in de glorie van de Allerheiligste,

wij, als een engel, leren hoe te huilen:

Verheug u, genadige Heer met u

gezegend ben jij in vrouwen

Gezegend zij Uw genade voor ons,

gezegend is de vrucht van uw baarmoeder, glorie aan u.

Troparion aan de Heilige Maagd Maria voor haar icoon 'Onuitputtelijke kelk', stem 4

. Dnes ppitetsem ve.pnites' / om het Goddelijke en ppechudnomu CL Ppesvyatyya Bogomatepi, / Watered ve.pnites' sepdtsa / hemel onuitputtelijke cup Zijn milosepdiya / en lyudem ve.pnites' wonderen Fashion / beproeving we zien en horen van de geestelijke ppazdnuem en warmte we roepen: / Lady ppemilostivaya, / helen onze zwakheden en passies / gebeden van Uw Zoon van Christus, onze God // red onze ziel.

vertaling:Vandaag zullen we ons, gelovigen, wenden tot het Goddelijke en precaire beeld van de Allerheiligste Theotokos, de harten van gelovigen vullen met Haar genade van de hemelse Onuitdrukbare Kelk en wonderen tonen aan gelovigen, zien en horen waarover we geestelijk vieren en vurig uitroepen: biddend tot uw Zoon Christus onze God om onze zielen te redden. "

Nuttige materialen

De verven die door pictogramschilders werden gebruikt, bevatten vaak goud, hoewel in verwaarloosbare hoeveelheden. Daarom werd ergens in het noorden van de Sovjet-afgevaardigden een speciale fabriek geopend, waarin op basis van speciale technologie pictogrammen werden verbrand om goud uit as te verkrijgen. Deze idioten, atheïsten verbrandden veel pictogrammen en ontvingen uiteindelijk ongeveer 8 kilogram edelmetaal. Nu is een oud Russisch pictogram (!) Veel of zelfs duurder waard, en niet te vergeten hun onschatbare spirituele waarde. En wie zal na dit ernstige en soortgelijke voorbeelden beweren dat atheïsme een soort waanzin is ?! omdat:

Kondak aan de Heilige Maagd Maria voor haar icoon "De onuitputtelijke kelk"

Uw heilige heilige maaltijd, met Hemels Brood, onze God van God, sterft niet voor Hem als giftig, zoals het geval is voor allen, de Moeder van God, Moeder van God.

vertaling:Je baarmoeder was de Heilige Stoel, die het hemelse brood bevatte (Johannes 6:35), Christus onze God, wie Hem eet, sterft niet (Johannes 6:44), zoals de Moeder van God, de Moeder van God zei.

Lijsten met een wonderbaarlijk beeld

Icoon van de Moeder van God "Onuitputtelijke kelk"

Maar nu, hoewel langzaam, vindt er een proces plaats om onze mensen te ontnuchteren van dergelijke krankzinnigheid. Een van de tekenen hiervan was het schrijven in 1992 door de pictogramschilder A. Sokolov van de nieuwe lijst van het pictogram "Onuitputtelijke kelk", vervolgens verheerlijkt door vele wonderen. Nu bevindt het zich in het Vysotsky-klooster van de stad Surpoechov. Nadat het Vladychny-klooster daar in 1995 was gerestaureerd (dit pictogram werd er voor het eerst in 1878 getoond), werd er een andere lijst gemaakt, ook bekend om wonderen.

De dag van het vieren van het onuitputtelijke kelkpictogram is 18 mei.

Wat betekent het pictogram "Onuitputtelijke kelk" en hoe helpt het?

Icoon van de Moeder van God "Onuitputtelijke kelk"

Zonder in detail te treden over de schrijfstijl, het uiterlijk, enz. dit pictogram (aangezien dit in ander materiaal op deze site gebeurt), moet het de spirituele betekenis ervan aangeven. Meer precies, op twee van zijn instructies (eerste en laatste) voor degenen die van alcoholisme af willen. De eerste van deze indicaties is duidelijk zichtbaar op het pictogram en in het gebed ervoor, evenals in hun paradoxale, op het eerste gezicht, naam.

Wat hier opvalt, is dat de kelk symbolisch geneest van de kwaal van het drinken van wijn, d.w.z. kelk is een liturgisch vat dat tijdens de goddelijke liturgie wordt gebruikt om gewone wijn in het bloed van Christus te brengen. En hoewel dit waar is het Bloed van de Heer Jezus Christus, maar tegelijkertijd behoudt het alle eigenschappen van wijn, inclusief een bedwelmend effect. Wat welbekend is bij alle geestelijken, vooral diakenen, die aan het einde van de liturgie een vrij grote kom consumeren.

Niet iedereen, maar alleen echte deelnemers, weten echter dat deze "bedwelmende" actie buitengewoon is en hen speciale vreugde schenkt, die de vrucht is van de Heilige Geest (vgl. Gal. 5:22). In deze zin zei de psalmist:

Hier hebben we het niet alleen en niet zozeer over lichamelijk als wel over geestelijke vreugde over de verschijning van Wijn, wat het Bloed van Christus is.

Waarom is dit in de eerste plaats noodzakelijk om te weten en te onthouden aan allen die met Gods hulp van het drinken van wijn af willen komen? Omdat het eerste satanische excuus dat de vijand naar de meest onredelijke van deze jagers gooit, is om wijn en alle bedwelmende dranken op zichzelf slecht te verklaren. Meestal vereist dit zonder een analyse van plaats, tijd en omstandigheden de strengste "droge" wet en spreekt u andere dubieuze stelregels uit.

Maar dit is volkomen onaanvaardbaar voor een vrome orthodoxe christen! Omdat het een godslastering is tegen het belangrijkste sacrament van het christendom - de eucharistie, die plaatsvindt op wijn. Verklaarend het kwaad, verklaart godslastering zo'n Sacrament als zodanig. En ze lasteren God ook als de schepper van het kwaad, omdat Hij druiven en andere planten schiep waaruit wijnen worden gemaakt. Maar God is niet de schepper van het kwaad, en in ieder geval kun je Hem niet om hulp vragen en hem tegelijkertijd lasteren. Hij die zo dwaas handelt, zal niets van Hem ontvangen, ongeacht welke heiligdommen en indringende gebeden, hij bidt niet.

Advies voor vrouwen die lijden aan alcoholisme van mannen, zonen en andere naaste mensen

Dit moet worden onthouden, vooral voor vrouwen die vooral lijden aan de dronkenschap van hun echtgenoten, zonen en andere familieleden. Dergelijke vrouwen zijn meestal het meest vatbaar voor de genoemde satanische kluis. Daarom kunnen ze worden geadviseerd over het volgende: schrijf in hoofdletters (zelfs in je hart, althans op de poster) het volgende zeer wijze patristische dictum: "Wijn is niet verwerpelijk - dronkenschap is de schuldige" - en handel in overeenstemming met deze wijsheid!

Genezende Heilige Communie Cup

Dit is de eerste noodzakelijke stap in de strijd tegen alcoholisme. En de laatste, die ook wordt afgebeeld op het pictogram "Onuitputtelijke kelk", is dat u haar meeneemt, voor gemeenschap van uw echtgenoot, zoon, een ander familielid. Maar vóór de sim is er in de regel nog een lange weg te gaan. Laten we beginnen met het moeilijkste geval wanneer een dronkaard zijn passie niet kwijt wil. Dan is het noodzakelijk om voor zijn vermaning te bidden, zodat hij zelf zo'n goede intentie heeft.

Als dit gebeurt en een goede vonk in zijn ziel zinkt, moet men voorzichtig en zorgvuldig een vurig verlangen opblazen om zijn kwaal te verslaan. Naast het bidden voor hem, is het noodzakelijk om hem heilig water te drinken te geven, vooral als hij dronken wil worden. Zachtjes maar opbouwend hem overhalen om naar de kerk te gaan voor belijdenis en gemeenschap.

Tegelijkertijd mag men in geen enkel geval een familielid verwijten die weer met overdreven woede is gestruikeld en gedronken. Dit zal helemaal niet helpen, maar zal alleen de kwaal verergeren. De demon van dronkenschap zal in dit geval ook zijn vuile broer helpen - de demon van woede. En beiden zullen dansen van vreugde, ons boos zien.

Maar als we geen plaats maken voor woede, zelfs als we onze tong inhouden, en onze geliefden dronken zien, bidden in Jezus gebed en zelfs met tranen, dan zullen beide demonen het moeilijk hebben. Want elk kort gebed, hardop uitgesproken of in de geest, zal een echte pijl in zijn hart zijn.

Ten slotte, als onze zieke familielid naar de kerk kwam, oprecht toegewijd, gemeenschap met geloof en een verlangen om van dronkenschap af te komen, zal hij zeker enige verlichting van zijn ziekte ontvangen. Maar tegelijkertijd moet hij uitleggen dat dit spirituele medicijn steeds opnieuw moet worden ingenomen. In de gewone geneeskunde ondergaat elke patiënt inderdaad een hele therapie, terwijl hij bepaalde procedures volgt, evenals een verscheidenheid aan pillen. En niet zozeer dat ik één pil at, me opgelucht voelde en al gezond.

Als een berouwvolle dronkaard bekent en eenmaal in de tempel communie neemt, nadat hij daar tijdelijke verlichting heeft ontvangen, en dan voor altijd de weg daarheen vergeet, zal het veel erger zijn dan voorheen. Dan kan hij in zo'n binge vallen, waaruit hij niet zal stoppen.

Hoe niet te bidden

Opgemerkt moet worden dat zelfgenoegzaamheid kenmerkend is voor een gevallen menselijke natuur, d.w.z. een mening over zichzelf als een verzameling van alle deugden, of, in het slechtste geval, als een 'zeer goed persoon'. Dat was de voorraad Farizeeër die zo in zichzelf bad:

De Farizeeën hadden echte deugden, maar zijn gebed in de tempel werd niet door God verhoord en hij kwam er minder gerechtvaardigd uit dan de verachte tollenaar (Lucas 18:14). Waarom is het gebeurd?

En hier is waarom: een kenmerkend kenmerk van dit soort mensen is dit: als ze verdriet hebben, problemen - het is altijd onverwacht voor hen. "Wat is het voor mij", zeggen ze in dergelijke gevallen, getuigend van het feit dat ze alleen allerlei voordelen verwachten, alsof ze verondersteld zouden worden te betalen voor hun vermeende "hoogste deugden". Maar daarom zal zo iemand in gebed God niet om dit of dat vragen, maar zal, in zijn zelfgenoegzaamheid en trots, dit van hem eisen als zogenaamd 'gepast'.

Maar wat is de Schepper die ons heeft geschapen en bovendien de Schepper ons heeft verlost, en wat kunnen we van Hem eisen ?! Integendeel, wij, de gevallenen van Zijn schepselen, zijn Hem overal verschuldigd, dus we kunnen Hem niets om schulden vragen. Het doet er niet toe hoe zwaar tegenspoed, ongeluk en verdriet we niet zouden moeten verdragen, we kunnen helemaal niet van Hem eisen dat ze tenminste ophouden.

Welk gebed zal sterk zijn

We kunnen alleen om Zijn genade vragen, en niet volgens onze denkbeeldige 'verdiensten', die we niet dichtbij hebben, maar als een geschenk, d.w.z. van wat voor niets wordt gegeven. En dan zal God ons zeker horen en ons nuttige dingen geven, want Hij is van nature edelmoedig en genadig.

Verneder jezelf dus voordat je begint te bidden. Kijk in je wereldse ziel, herinner je een leven vol zonden, je eigen trotse geest en onrein hart verpletterend, dan zul je begrijpen dat je niets van de Heer kunt eisen, maar je alleen nederig kunt vragen om zijn genade. En Hij zal u zeker horen, want het ware "offer aan God de geest is gebroken: het hart, gebroken en nederig, zal God niet vernederen" (Ps. 50:19).

Dan zal het gebed voor het pictogram "Onuitputtelijke kelk" nuttig voor ons zijn, omdat het velen al heeft geholpen om te herstellen van dronkenschap en drugsverslaving.

De tekst van het gebed voor het pictogram "Onuitputtelijke kelk" van alcoholisme en drugsverslaving in het Russisch

Eerste gebed

Oh, gracieuze dame! We nemen nu onze toevlucht tot uw voorbede, verachten onze gebeden niet, maar horen ons, vrouwen, kinderen en moeders genadig, en genezen met een ernstige ziekte de dronkenschap van de bezetenen, en ter wille van uw moeder, de Kerk van Christus, en de redding van de vallende broeders en zusters en ons familielid. O Genadige Moeder van God, raak hun harten aan en herbouw snel van de val van zondigheid, breng hen tot een reddende onthouding. Bid voor zijn Zoon, Christus, onze God, vergeef ons onze zonden en keer Zijn genade niet van Zijn volk af, maar moge Hij ons sterken in soberheid en kuisheid. Accepteer, Heilige Maagd Maria, de gebeden van moeders, voor het vergieten van tranen van hun kinderen, vrouwen, van hun huilende echtgenoten, kinderen, wezen en ellendig, degenen die zijn afgedwaald en wij allemaal vallen op Uw icoon. En moge onze roep, door Uw gebeden, tot de Troon van de Allerhoogste komen. Bedekt en behoedt ons voor sluwe valstrikken en alle machinaties van vijanden, op het vreselijke uur van de uitkomst van onze hulp, lucht zonder gebed uw beproeving met Uw gebeden, verlos ons eeuwige veroordeling, moge Gods genade ons voor eeuwig en altijd bedekken. Amen.

Tweede gebed

Onze tsarina gezegend, onze hoop, de heiligste Theotokos, vriend van de wees en vreemde voorbede, de armen in nood en verbitterde sluier. Zie ons ongeluk, zie ons verdriet: van overal zijn verleidingen geobsedeerd door Esma en wordt de voorbidder gedragen. Gij zult ons zelf helpen, zoals u zwak bent, ons voedt, net zo vreemd, ons instrueert als verloren, genees en red ons, als hopeloos. Niet de imams van andere hulp, noch andere voorbede, noch troost, tokmo voor u, over de moeder van alle treurenden en belasten. Kijk naar ons zondaars en in de bitterheid van degenen die ons bedekken met Uw Eervolle Omafoor. Ja, we zullen verlost worden van het kwaad dat ons overtroffen heeft, maar vooral dronkenschap. Mogen wij altijd uw Allerheiligste Naam prijzen. Amen.

Canon van de Allerheiligste Theotokos ter ere van haar icoon "Onuitputtelijke kelk"

Lied 1

Irmos: O mond van mijn mond, zij zullen vervuld worden met de Geest, en ik zal het woord uitspoken voor de Koningin van Moeder, en ik zal triomfantelijk in licht verschijnen en zingen, verheugend, Die wonderen.

En Ngel roept je toe, Virgo Pure: Verheug je! Maar wat zullen we Ti brengen, het goede van de tsaar, de goede Mati, alsof je ons in deze laatste tijd een schat hebt getoond die geen verdienste is - Je wonderbaarlijke pictogram voor de heiliging en genezing van onze zielen en lichamen.

U wekt ons bevestiging, en in moeilijkheden een snelle voorbede, Koningin van Hemel en aarde, hopen wij op U, voortdurend biddend voor Uw Aalmoes.

God zegende je met spirituele dienaar. Je slaaf, Verwekte leven, Onbevlekte zuivere Maagd, Je heilige icoon, haar verheerlijking wordt licht gevierd, trouw, we zijn vrij van alle problemen en treurige situaties.

Met de vijfde Vrouwe, de meest zuivere God van onze Moeder, alle onbeschrijflijk Schepper, bid altijd dat de goedheid van Zijn hartstochten ons zal verlossen en de vergeving van zonden voor ons om te schenken.

O dageraad, de allesomvattende Maagd, het reinigen van de zonnelichtheden, onze oogverblindende geest met de geest van ware theologie van God, en laat ons niet vergaan in onze zondaars: onze gedachten van godsvrucht van ons hart verlichten, ja, gered door U, vreugdevol uitroepen: glorie tot macht, glorie en genade aan uw Heer, weldoener allemaal goed

Laten we u bedanken, die voor de eeuwen was gekozen om de Moeder van de Heer te zijn, onze zielen genezen, verzwakt door de zonde van het leven, de dauw van oprechte berouw en betraand gebed doen herleven, het ware geloof en de onbetamelijke liefde versterken in de harten van uw dienaren, laten we geëerd worden door de goede daad van vrede, de vrede heilig houden, leven lof de Heer: glorie zij Uw lankmoedige, onze Heiland.

Lied 3

Irmos: Dat zijn de songwriters van de Maagd Maria, een levende en niet-jaloerse bron, het beeld van een gemeenschap voor zichzelf, geestelijk bevestigend, in Uw Goddelijke heerlijkheid, maak vrolijke kronen van heerlijkheid.

Er is waardigheid aan de grootheid van U, de Moeder van God, die haar zuivere beeld gaf om te helpen en de goddelijke voorspraak van de heilige kloosters van deze vijand, zichtbaar en onzichtbaar.

Met een wenkend gebaar is de heilige ikoon van U, de Vrouwe, bewaard uit de oudheid, nu, als een beker, Uw overvloed overvloedige genade, het bezit van Uw klooster, en zelfs dezelfde eerbiedig U, de Moeder van God, waardig.

Laat ons niet, Moeder van God, zwaaien met onreine passies, laat ons niet ten onder gaan in onze ongerechtigheden, maar leer degenen die tot u bidden, corrigeer uw leven en zing uw genade met waardigheid.

Van gebeden en engelen, wordt de Vrouwe geprezen, en u zult mijn ellendige gebeden niet afwijzen, de smarten van mijn ziel zullen worden uitgeblust, bovendien is geduld in verdriet aanwezig voor mij.

In de Vrouwe van de Heilige Maagd, een elikaboom, vragen wij u vandaag van u te ontvangen, dit van het wonderbaarlijke pictogram, geef ons alstublieft steun en vestig onze zwakke kracht van eigenzinnigheid en hemelse inspiratie in onze harten.

Wek onze redding, Moeder van God, voorbidder en mentor, maar genas ook onze lichamelijke behoeften en ziekten, vanwege ons ongeloof en ongeduld, verwennen wij onszelf in moedeloosheid in onze problemen en vragen om de grootste gave van geduld.

Sessional hymne

Ik ben echt de goddelijke versiering van de kerk en de belofte van uw genade aan de mensen van de christenheid. Uw icoon, Onze-Lieve-Vrouw Maagd, verscheen: iedereen komt tot haar met geloof in genezing, in troostend verdriet, in moeilijkheden, de herinnering van U zal spoedig aanvaarden, alle genadig bestaan Uw genade is de bron naar Uw wonderbaarlijke beeld, waar we ook zijn, laten we Uw gezegende naam voor altijd verheerlijken.

Canto 4

Irmos: Eet in glorie op de troon van het goddelijke in de wolk van de long, kom Jezus de goddelijke onvergankelijke hand en redding van de roeping: glorie, Christus, uw kracht.

En leid de mensen in de problemen van het hele wezen, aangezien trouwe bevrijding dichtbij u wordt gevonden, en u zult dan alleen dit geloof met geloof aanroepen, zeggende: O meesteres, help en vergeef ons zondaars die genade met ons hebben.

In emies zegt de Vrouwe alsof het geloof, het gebed dat u hebt vervuld, niet zal worden geopenbaard, maar omwille van onze luiheid, omwille van ons, het is geen schriftgeleerde, maar eerder een affaire. Dezelfde roep: wij geloven, de meest zuivere, helpt ons kleine geloof.

De brede manier van leven voor de geliefde Moeder van God, tot de dood, zonen, die hun geloof met zich meebrengt en verbrijzelt, maar voordat uw heilige icoon komt, hebben wij hier berouw over en vragen wij nederig uw hulp, in de egel zullen wij ons wenden tot het pad van verlossing.

Het is ook nuttig om een ​​beetje nodig te hebben voor een tijdelijk leven, maar meer dan deze zullen we ons bekeren van de droogte van ons hart, broederschap en de genezing van onze passies, we vragen dat we weggaan, ons zondige leven is vervloekt en warme berggeschenken.

Ik ben een huis van passies, verdraaid door mijn ziel, en mijn neuzen zullen niet op het pad van redding lopen, maar niet de Uwe, de Zuiverste, door genade door voorbede, ik zal hulp vinden, in mijn egel, mijn ziel mars.

De kerk, Uw icoon is op haar plaats, is de Moeder van God, de arts is een arts van lichamelijke en geestelijke kwalen, maar de leraar en ongeloof zijn een duidelijke beschuldiger van geloof.

Lied 5

Irmos: Iedereen is doodsbang voor Uw Goddelijke glorie: Thou Bo, de onzinnige Maagd, had u in de baarmoeder van heel God en gaf de bezless stam van de Zoon, die de wereld schenkt aan iedereen die u prijst.

Voor mensen van gebed en verheerlijking, vóór Uw wonderbaarlijke weg en op elke plaats, overweldigend, genadig, Vrouwe, ontvang en, met de banden van Uw liefde voor onze zielen profetisch verbonden, dit koninkrijk met hemelse hemelen en tomo buig voor Uw gezicht op een dergelijke manier.

Overal, oh Bohomati, voor het wonderbaarlijke icoon van Uw die vloeien en ijverig buigen voor Uw genade en vrijgevigheid, beroof uzelf niet van dit ongeluk, red het van ongeluk, red het van het kwaad, verdrijf de boze geesten van hen, maar geef troost aan allen.

Wij nemen onze toevlucht tot de goedheid, de uwe en de ogen van ons hart tot U, puur, wij verhogen: veracht de zuchten van onze gebeden niet, maar wek ons ​​met een dekking en helper op de dag des oordeels.

O heiligheid, gezondheid en redding voor onze moeders en zielen, de Moeder van God, van het heilige icoon dat u geeft, wij aanbidden het zelfs en kussen met eerbied en hart, Uw wonderen en ontelbare genade zijn glorieus bekend bij het christelijke ras.

En u, die bekend staat als de getrouwe helper en alle zegeningen, de meest zuivere Maagd, waarvan u het pictogram vraagt ​​door uw wonderbaarlijke wonderbaarlijke werk van ontelbare genade, en alles wat u redt, en zij schreeuwen u getrouw uit de grond van ons hart: heb genade en red ons, de Meesteres.

Moge God ons zegenen, Uw barmhartige beloningen ontnemen ons niet, verarmd in zondaars, en van de kaken van de mentale wolf, zoeken onze ziel, laten wij niet vergaan tot het einde, maar dragen van tevoren de vruchten van bekering tot God.

Canto 6

Irmos: Dit goddelijke en eervolle uitvoerende festival, van Gods wijsheid, Onze Lieve Vrouw van God, kom met uw handen in uw handen, wij verheerlijken God van haar.

Oh, Uw glorieuze wonderen, de Vrouwe, en Uw vele mededogen voor de mens: met een enkele aanraking van het icoon van Uw zwakke arts, en van verre, in sonyi en visioenen die om uw voorbede vragen, roept u zich op.

In de toegewijde ode en de olie uit de lamp zijn uw heilige kwalen ongeneeslijk, de Maagd Maagd, en degenen die geloof ontvangen voor genezing en redding, om deze reden genezen wij u, de genezer, en uw wonderen, van uw icoon gemanifesteerd en gepresenteerd, verheerlijken wij.

Neem de gevangenen van onze val weg, verlos van de gracht van gepassioneerd leven, en geef vrijheid aan Uw dienaar, de Maagd, laat ons andere dingen in onze buik beëindigen in berouw en hopelijk de eeuwige heerlijkheid erven.

We zullen tot U bidden, Moeder van God, alsof de Moeder van Licht ongewenst is, verwijder de duisternis van de passies van Uw Genade, ja, na verlichting, zullen we zingen: glorie aan Uw kracht, Heer.

Je bent stil overweldigd, Moeder van God, toevlucht, Je bent vreugde in ondergedompeld verdriet, ziek Je bent genezing en dekking voor iedereen die naar je toe is gekomen, Dame, één is Puur en Gezegend.

Ik, de Bognebesto Pure, een slaaf onwaardig, verheerlijk je heilige beeld, kust ons sterfelijk en bid tot je met tranen: red ons van een felle val, laat ons vrij zijn van eeuwige pijniging.

Kondak, stem 6

Uw schoot is uw heilige maaltijd, met hemels brood, Christus van onze God, alle gif sterft niet vaker aan Hem, moeder dan wel, voeder.

Ikos

Waarvoor zal ik mijn sterfelijke mond opendoen en de geanimeerde hemel zingen, de Maagd Maria, omdat ze ons niet de opkomst van de mentale zon kent, Christus, elke man verlicht? Mijn geest is perplex, de taal is verbonden door dempen. Maar voor de wonderen die schuldig zijn aan het pictogram van U, kunnen we, engelachtig zingen, zien met een werkwoord: "Verheug u, onuitputtelijke schat van genade, verheug u, wonderen onontgonnen afgrond." Verheug je, goddelijke vreugde voor alle gelovigen, verheug je, treurend vreugdevol verdriet. Verheug je, snelle redding is beledigd, verheug je, in het mori levensreddende grootbrengen. Verheug je, rustige oase overweldigd door passies, verheug je, wapen, in de strijd van de geest die het vervelende verslaat. Verheug u, bliksemen, laaiende duivel, verheug u, genezing, ziekten alle genezing. Verheug je, geurende wereld voor de hele wereld, verheug je, berg, alles overschaduwd door het Goddelijke. Verheug u, Maagd, schuldig aan de gelovigen tot al het goede, verheug u, bruid van de bruid.

Canto 7

Irmos: Ik dien de schepselen van God van Wijsheid niet meer dan de Schepper, maar de vurige straf van het mannelijke is beter, ik verheug me zingend: de Heer en God, de vereerde vaders, zijn gezegend.

De wonderbaarlijke zee van wonderen van u, de Moeder van God, meer dan de geest en de woorden daarvan, u bent verheerlijkt. Tot op de dag van vandaag prijzen we, net als de Moeder van God, Uw dienaren gelukkig.

Welnu, de kanoniserende bron, Onze Lieve Vrouw van de Maagd, met de hitte van hartstochten, verbrand mijn ziel met water door de sierlijke stromen van Uw Zoon, en behaag de bitterheid van mijn hart met het zien van Uw heilig beeld.

Hij is een beschamende vertegenwoordiger die ons een pictogram presenteert, een pictogram van haar moeder en haar bezienswaardigheden, die we vrolijk en vriendelijk roepen: hulp, minnares, red iedereen, en red alle goddelozen en het koninkrijk der hemelen.

We redden onszelf en bevrijden onszelf van de vondsten van de duivel. Ty God toont ons de voorbidder en uw eerlijke icoon is een geschenk voor ons, zelfs een roep: aan de minnares, help mij en red alle kwade mensen en schenk het Koninkrijk der hemelen.

Zwijg niet, o Dame, uw wonderen, want door uw eerlijke icoon redt u iedereen en degenen die aan problemen lijden, behalve degenen die ziek zijn en redt ons van al het kwaad en het koninkrijk der hemelen.

Zingend van onwaardige slaven, moeder van Christus van God, en ontken niet minder van Zijn zuivere aangezicht, maar red van alle kwaad en naar het koninkrijk der hemelen.

Canto 8

Irmos: O de paden van de vromen in de grot, de Moeder van God redde de dag, dan de alomtegenwoordige, nu handelende, het hele universum verheft peties voor u: zing voor de Heer, daden, en verhoog hem voor eeuwig en altijd.

Zie, met al uw geloof, zullen we de Allerheiligste Maagd Maria zingen en we zullen buigen voor Haar eerlijke beeld, schreeuwend vanuit het hart: Verheug u, Gabriëls aankondiging, verheug u, heb de tsaar van Christus ontvangen en als de zon in uw hand gehouden. Togo bid, puur, van het kwaad om mijn ziel te redden.

Uw lieve icoon is een heilige gebeurtenis, zoals de zon, de hemelvaart in de harten, een alheilige straal verlicht met Zijn licht allen die tot haar roepen: verheug u, onze goede vertegenwoordiger en ambulance, die U, de Allerheiligste prijzen, heb genade met ons.

P eerbiedig U, Koningin van alle God, en Uw heilige wonderbaarlijke icoon van heiligen, buig vriendelijk, roepend: O Moeder van God, red kwade mensen van laster en verlos mij, U prijzend en heb genade.

Met uw goddelijke icoon buigen wij voor de Maagd Maria, vragen wij u om grote genade, schenken haar zelfs een slaaf, zuivere, en verlos mij van alle kwaad, en prijs u, de Allerheiligste, heb genade.

Ik kijk naar het goddelijke beeld van jou, en eerbiedig de Heer van God, de moeder van God, en kijk naar de gelijkenis van de Heilige. Haar gezicht is een gezicht, ik buig en huil: de Maagd Maria, die U eerbiedigt, Mnogopetu, voor altijd behouden.

Neem het originele lied, Mati van de Levende God, en red al diegenen die getrouw je heiligen en het wonderbaarlijke icoon aanbidden en tot je roepen, Moeder van God: bid, Allerheiligste, tot je Zoon, heb genade met al het kwaad.

Canto 9

Irmos: Deze aardse moet terugspringen, verlicht worden door de Geest en de natuur laten zegevieren door etherische geesten de heilige triomf van de Moeder van God aanbidden en roepen: Verheug u, gezegende Moeder van God, Pure Prisnodevo.

In de tuin, de Zuiverste, stromen nog meer zondige mensen uw heilige tempel binnen, maar bovendien kwam Uw zaligheid ter wille van de zondaar naar ons vanuit de hemel, dus verachten u en God uit hemelse kringen uw verzoekschriften en verzoekschriften van uw volk, Vsepetaya, niet.

Ja, het orthodoxe geloof wordt bevestigd door de vermenigvuldiging van genezingen van uw wonderbaarlijke icoon, over de minnares, die toevallig is, moge uw voorspraak worden verheerlijkt in mensen, bovendien, over overwinningen op passies, kroon onze gebeden die u worden aangeboden.

Die wonderbaarlijke icoon, de meest zuivere, die deze vreselijke zonde buigt en eerbiedig kust, doodsbang voor hun eigen zonden, de rivier: als het mij betaamt om uw gebed te ontvangen omwille van verdriet, geduld.

O ons vaderland, de Vrouwe, meer dan alle landen van de aarde, Uw wonderbaarlijke iconen verlichtten u, zelfs de sterren van de hemel, verlichten de nacht van ons aardse leven en wandelen langs het juiste pad en leren ons.

Veel mensen die binnenstromen, veel geschenken van het wonderbaarlijke pictogram van God worden naar Mater gebracht, van hen is er beter, zelfs als in een gevoel van berouw komen en goede daden zoeken. In deze kielzog komt Uw hulp tot mij, de meest zuivere.

Met de hulp van de Allerheiligste Theotokos, o broederschap, worden er vele getuigenissen gevonden, dezelfde beschuldiging beschuldigt onze nalatigheid, het pictogram van de Vrouwe is nog meer wonderbaarlijk, de processie zal worden gericht op warm berouw.

Troparia-pictogram "Onuitputtelijke kelk"

troparion, stem 4:

. Dnes ppitetsem ve.pnites' / om het Goddelijke en ppechudnomu CL Ppesvyatyya Bogomatepi, / Watered ve.pnites' sepdtsa / hemel onuitputtelijke cup Zijn milosepdiya / en lyudem ve.pnites' wonderen Fashion / beproeving we zien en horen van de geestelijke ppazdnuem en warmte we roepen: / Lady ppemilostivaya, / helen onze zwakheden en passies / gebeden van Uw Zoon van Christus, onze God // save our soul.

Bekijk de video: Voor wie wil jij bidden tot Maria en Jezus - Ik Geloof (April 2020).